Консултации по повод на нелоялни търговски практики при разпространение на рекламни материали

Екипът ни беше ангажиран с консултации на един от производителите на снаксове в България по повод на инициирано производство по разследване на твърдяни нелоялни търговски практики при разпространение на рекламни материали. Дейността ни включи и отправено до Върховен административен съд искане за спиране на незабавното изпълнение на решение на Комисията за защита на конкуренцията, с което беше спряно излъчването на рекламни клипове на продуктите на клиента ни, които се ползват с изключителна популярност сред потребителите, а случаят имаше голям медиен отзвук.

Практика: Конкурентно право

Връзка с други практики: Съдебни спорове, Административни процедури и регулация