Консултации по повод на инициирано производство пред Комисия за защита на конкуренцията във връзка с твърдения за нелоялни търговски практики при разпространение на рекламни клипове в българския телевизионен ефир

Екипът ни беше ангажиран от един от производителите на снаксове в България по повод на инициирано производство пред Комисия за защита на конкуренцията по разследване на твърдяни нелоялни търговски практики при разпространение на рекламни клипове в българския телевизионен ефир. Консултациите включваха и отправено до Върховен административен съд искане за спиране на незабавното изпълнение на решение на Комисията за защита на конкуренцията, с което беше спряно излъчването на рекламни клипове на продуктите на клиента ни, които се ползват с изключителна популярност сред потребителите, а случаят имаше голям медиен отзвук.

Практика: Административни процедури и обществени поръчки

Връзка с други практики: Съдебни спорове и Процесуално представителство, Конкурентно право