Консултации по повод на договор за изработка на рекламен клип

Консултирахме наш клиент, който в качеството си на възложител е сключил договор за изработка на телевизионен рекламен клип. Клипът е обект на авторско право, носителите на което са режисьорът, сценаристът и операторът. Водени са преговори с продуцента, във връзка с предоставяне на възложителя на изключителното право свободно да преработва, приспособява и внася всякакъв вид промени в изработения съгласно договор телевизионен рекламен клип, както и да го използва за създаване на нов, производен от него рекламен клип.

Практика: Интелектуална и индустриална собственост