Консултации и представителство на клиенти във връзка с процедури за арест на търговски кораби

Екипът ни е предоставял консултации и е представлявал български и чуждестранни клиенти във връзка с процедури за арест на търговски кораби в пристанищата на Варна и Бургас. Производствата са образувани във връзка с обезпечаване на бъдещи искове на клиентите за неизпълнени парични задължения от корабособственици, оператори и наематели на плавателни съдове. Предоставяли сме правни становища относно уредбата на ареста на кораби по българското право за чуждестранни адвокатски кантори. Адвокатското дружество има достъп до Системата за управление на трафика и информационното обслужване на корабоплаването, поддържана и управлявана от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, което ни позволява по всяко време да получаваме информация за движението на плавателни съдове в района на Варна и Бургас и да инициираме процедури за арест на кораби при направено искане от наши клиенти.

Практика: Морско право и транспорт

Връзка с други практики: Застрахователно право, Съдебни спорове