Консултации и представителство във връзка с износ на химически препарати за Виетнам

Екипът ни консултира клиент по широк кръг въпроси свързани с износ на химически препарати, носещи негови запазени марки, за Виетнам. Анализът ни обхвана множество въпроси свързани с международното договорно право, както и с вътрешното право и колизионните норми на двете държави. Консултирали сме договори за износ и доставка, изключително търговско представителство на съконтрахент на клиента за територията на Виетнам, както и множество съпровождащи споразумения, касаещи конфиденциалност, лицензиране и отдаване за ползване на запазени търговски марки, рамкови договори и договори за разпространение.
Адвокати от дружеството консултираха клиента във връзка с участие в административни производства пред Националната служба за интелектуална собственост на Виетнам по повод процедурата по вписване на договор за изключително представителство. Дейността ни включи и изготвяне на становище във връзка с евентуални конфликти с местното конкурентно право относно предоставянето на изключително представителство, както и нарушения на други дружества, разпространяващи химическите препарати във Виетнам без необходимия лиценз.

Практика: Интелектуална и индустриална собственост

Връзка с други практики: Административни процедури и обществени поръчки