Консултации и представителство във връзка с уреждане на спор за доставка на гориво и арест на кораби

Екипът ни представлява международна компания - водещ корабен брокер и производител на корабно гориво и смазочни масла в световен мащаб. Клиентът се свързва с Дружеството ни чрез адвокатска кантора от Обединеното кралство с молба за съдействие при уреждането на отношенията между него и корабособственик във връзка с доставка на гориво. Екипът ни е ангажиран с иницииране на процедура за арест на два кораба, намиращи се на котва в две български черноморски пристанища.

Практика: Морско право и транспорт

Връзка с други практики: Съдебни спорове