Консултации във връзка с отправен сигнал до Комисия за защита на конкуренцията по повод за неправомерна концентрация между предприятия чрез покупко-продажба на активи, преминаване на персонал и клиенти от конкурентно дружество към наш клиент

Екипът ни е ангажиран с консултации на клиент по повод на производство пред Комисия за защита на конкуренцията, свързано с твърдения за неправомерна концентрация между предприятия чрез покупко-продажба на активи, преминаване на персонал и клиенти от конкурентно дружество към нашия клиент. През 2013 г. окончателно беше разрешен спора, като твърденията за нарушаване на правото за защита на конкуренцията бяха отречени от Комисия за защита на конкуренцията.

Практика: Административни процедури и обществени поръчки

Връзка с други практики: Конкурентно право