Консултации във връзка с адаптацията на чуждестранно предаване по българско радио и телевизия

Екипът ни консултира клиент във връзка с признаването на авторски права на изпълнител при договор за поръчка и договор за изработка по българското право, както и приложимостта на познатия в американското право договорен институт „work made for hire“ в България. Анализът касае адаптацията на чуждестранно предаване по българско радио и телевизия и поставя интересни въпроси относно авторските права на чуждестранни лица, които не са граждани на Европейския съюз или Европейската икономическа общност. Екипът ни извърши проучване на приложимото материално право и компетентен съд с оглед нормите на международното частно право и възможностите за предявяване на искове за защита на авторство и обезщетение пред българските и американските съдилища.

Практика: Интелектуална и индустриална собственост