Консултации във връзка със закупуването на софтуерни лицензии

Екипът ни консултира клиент във връзка със закупуването на софтуерни лицензии на водещ разработчик на операционни системи. Извършен е анализ на цялостната политика на компанията за продажба на софтуер към бизнес клиенти, включително, но не само, на възможностите, съдържанието и обема на предоставените с лиценза права, както и на различните опции за закупуване на софтуер за бизнеса.
Адвокати от дружеството взеха участие в извънсъдебното уреждане на спор по повод на закупени лицензии от клиента, при обновяването на които официален представител на чуждестранна софтуерна компания за България е нарушил фирмените си политики относно необходимия брой на закупени лицензии и компютри.

Практика: Интелектуална и индустриална собственост