Кинкин & Партньори в международните правни справочници

Екипът на Кинкин & Партньори за пореден път бе удостоен с челни позиции от най-престижните правни справочници - Chambers and Partners, Legal 500, IFLR 1000. Справочниците анализират информация с цел оценка работата на адвокатските дружества и адвокатите работещи в тях на база проведени интервюта с клиенти, колеги адвокати и други професионалисти. Сред критериите, които са база за оценка на качеството на предоставяните правни услуги са техническа обезпеченост, достъпност и комуникация, подготовка на екипа, отношението между цена и качество на предоставените правни услуги, връзката между клиент и адвокат, международна мрежа. Оценката на дейността обхваща периода от последните 12 месеца.

Екипът на Кинкин & Партньори е отличен в областите:
Корпоративно и търговско право, Преструктуриране и несъстоятелност, Енергетика и околна среда, Съдебни спорове, Трудово и осигурително право, Банки и финанси, Морско право и транспорт, Сливания и придобиване, Управление на проекти.

Доволни сме да споделим мненията на клиентите ни за нашия екип:
- „те са наистина отдадени на работата си и е удоволствие да се работи с тях. Не само добре подготвени юридически и с опит, но и много кооперативни и ефективни.“
- „отличната комуникация“
- „много добре организиран екип от професионалисти“.

Препоръчани адвокати са:
Владимир Кинкин - класиран в областите Корпоративно и търговско право, Преструктуриране и несъстоятелност, Банки и финанси, Морско право и транспорт, Сливания и придобиване. Той е посочен като „адвокат със задълбочени познания в областта на финансовите, правни и бизнес въпроси“;
Адриана Начева в област Енергетика и инфраструктура, Управление на проекти, Банки и финанси и Съдебни спорове;
Сияна Велева в област Трудово и осигурително право. За нея клиентите казват: „Тя притежава енергия и знание, които й позволяват да постига заложените цели. Познава всеки детайл от проекта ни и винаги е на разположение за възникнали въпроси“
Николай Радев в област Морско право и транспорт.