Кинкин и партньори представят тенденциите в Electricity Regulation за 2016 г.

Кинкин и партньори за втора година участва с обзор на тенденциите за 2016 г. на юридическата практика в „Регулации в сектор електричество“ 2016 на Getting the Deal Through. От екипа на Кинкин и партньори с експертиза за България участват Сияна Велева, Старши асоцииран адвокат и Гергана Шиникова, Младши асоцииран адвокат.
Изданието Getting the Deal Through е водеща юридическа информационна платформа, която всяка година предоставя експертен анализ в ключови области на правото, практиката и регулациите в повече от 150 юрисдикции по света в над 75 основни области. Предназначен е за юристи, практици с правна международна дейност, управители на дружества и служители.
„Регулации в сектор електричество“ предлага преглед на правната рамка, бизнеса на производство, пренос, разпределение и доставка на електрическа енергия, предоставени от адвокати за юрисдикциите, в които практикуват. Застъпени са теми като: държавна политика, законодателна рамка и представяне на сектора, издаване на държавни и административни разрешения, присъединяване към мрежата, сделки, достъп до преносни услуги и електроразпределителната мрежа, тарифи и регулиране на цените на преноса, разпределение и продажби, разрешения, регулатори, контрол на сливанията и конкуренцията, специални изисквания за чуждестранните компании, задължения за обществени услуги и трансграничното снабдяване с електроенергия. В изданието За 2016 г. са включени обзорни статии за 27 юрисдикции в Европа, Северна и Южна Америка, Азия и Австралия. Можете да прочетете материала в PDF формат. Свалете изданието.

„Предоставено с разрешението на Law Business Research Ltd. Тази статия е публикувана за първи път в Getting the Deal Through: Electricity Regulation 2016, (публикувана през октомври 2015 г. с редактор: Daniel Hagan, White & Case LLP). За повече информация, моля посетете www.GettingtheDealThrough.com.