Кинкин и партньори представят тенденциите в Restructuring and Insolvency за 2016 г.

Кинкин и партньори за втора година участва с обзор на тенденциите за 2016 г. на юридическата практика в „Преструктуриране и несъстоятелност“ 2016 г. на Getting the Deal Through. От екипа на Кинкин и партньори с експертиза за България участват Ясен Христев, Старши асоцииран адвокат и Ина Банковска, Младши асоцииран адвокат.
Getting the Deal Through е водеща юридическа информационна платформа, която всяка година предоставя експертен анализ в ключови области на правото, практиката и регулациите в повече от 150 юрисдикции по света в над 75 основни области. Предназначен е за юристи, практици с правна международна дейност, управители на дружества и служители.
„Преструктуриране и несъстоятелност“ очертава правната рамка, в която оперира съответният пазар, както и регулацията по ключови въпроси за длъжниците, кредиторите и другите заинтересовани страни. Темите, изложени в изданието са: приложимото законодателство, законодателните изключения по отношение на лицата, предоставяне на обезпечени заеми и кредити по време на процедура по несъстоятелност или преструктуриране, компетентни съдилища, доброволни ликвидации и реорганизации, задължителни случаи на ликвидация и преструктуриране, развиване на дейност по време на преструктуриране, спиране на производството по несъстоятелност и мораториум, случаи на прихващане и нетиране, предоставяне на кредити при стартирала процедура, ускорени, успешни и неуспешни преструктурирания, процедури при несъстоятелност, искове и жалби, недействителност на сделки, принудително изпълнение, отговорност на управителния орган и длъжностните лица и международните дела. В изданието за 2016 г. са включени обзорни статии за 42 юрисдикции в Европа, Северна и Южна Америка, Карибския басейн, Близкия Изток, Азия и Австралия. Можете да прочетете материала в PDF формат.
Свалете изданието

„Предоставено с разрешението на Law Business Research Ltd. Тази статия е публикувана за първи път в Getting the Deal Through: Restructuring and Insolvency 2016 (публикувана през декември 2015 г., с редактор: Bruce Leonard, Miller Thomson LLP). За повече информация, моля посететеGetting the Deal Through.“