Искане за отправяне на преюдициално запитване до СЕС по повод защита срещу съгласувани практики между конкуренти и обмен на „чувствителна информация”

Екипът ни беше ангажиран с консултации на клиент по повод на образувано по негова инициатива производство в областта на непозволените споразумения и съгласувани практики. Твърденията са за споделяне на „чувствителна информация” между конкуренти, което създава опасност от координация и съгласуване на поведението на трима от конкурентите на клиента ни, както и обединяване на усилията им при предоставяне на услугата, което поставя тези дружества в условията на предимство спрямо останалите конкуренти, които сами осъществяват предлаганата услуга. Дейността ни обхвана комплексни въпроси на антитръстовото законодателство и искане за отправяне на преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз.

Практика: Конкурентно право

Връзка с други практики: Съдебни спорове, Административни процедури и регулация