Излезе изданието „Регулации в сектор електричество 2023 г.“ на Lexology Getting The Deal Through с автори от Кинкин & Партньори

Излезе изданието „Регулации в сектор електричество 2023 г.“ на Lexology Getting The Deal Through, на което Кинкин & Партньори са автори. От екипа ни с експертиза за България участват Дилян Колев, Асоцииран адвокат и Любомир Вълков, Стажант-адвокат, под насоките на водещия областта съдружник - адв. Адриана Начева.

Lexology Getting The Deal Through (GTDT) е справочник, базиран на въпроси и отговори с оглед изготвяне на сравнителен анализ на нормативната уредба и предназначен да предостави информация за местните законови и регулаторни рамки, общи процедури и пазарни различия за читателската си аудитория от консултанти, държавни агенции, финансови институции, регулаторни органи, частни клиенти, ръководители на фирми и самостоятелно практикуващи адвокати.

„Регулации в сектор електричество 2023“ е ръководство, позволяващо паралелно сравнение на информация за местната правна рамка; регулации при производството на електроенергия, присъединяване към мрежата и алтернативни енергийни източници; политика за изменение на климата; енергиен запас; ядрена енергия; пренос и разпределение; продажба на електроенергия, включително ценообразуване на дребно и едро и задължения за обществени услуги; регулаторни органи; регулиране на конкуренцията, включително контрол върху сливанията; трансгранични съображения, включително сливания и придобивания и разпоредби за взаимно свързване; транзакции между филиали; последни тенденции.

Свалете изданието