Изданието за България на Getting the Deal Through за област „Регулации в сектор електричество“ 2017.

Сияна Велева участва в изготвяне на изданието за България на Getting the Deal Through за област „Регулации в сектор електричество“ 2017.

Докладът (достъпен за сваляне тук) предлага преглед на правната рамка, бизнеса на производство, пренос, разпределение и доставка на електрическа енергия, предоставени от адвокати за юрисдикциите, в които практикуват. Застъпени са теми като: държавна политика, законодателна рамка и представяне на сектора, издаване на държавни и административни разрешения, присъединяване към мрежата, сделки, достъп до преносни услуги и електроразпределителната мрежа, тарифи и регулиране на цените на преноса, разпределение и продажби, разрешения, регулатори, контрол на сливанията и конкуренцията, специални изисквания за чуждестранните компании, задължения за обществени услуги и трансграничното снабдяване с електроенергия.

„Предоставено с разрешението на Law Business Research Ltd. Тази статия е публикувана за първи път в Getting the Deal Through: Electricity Regulation 2017, (публикувана през октомври 2016 г. с редактор: Daniel Hagan and Kirsti Massie, White & Case LLP). За повече информация, моля посетете www.GettingtheDealThrough.com.