Защита при разследване на твърдяно манипулиране на тръжни процедури

Екипът ни осъществи консултации на клиент по повод инициирано пред Комисия за защита на конкуренцията производство за разследване на твърдяно манипулиране на тръжни процедури. Проверката включва изследване поведението на участниците в няколко големи обществени поръчки. Представителството на клиента продължава през 2014 г. пред тричленен състав на Върховния административен съд.

Практика: Конкурентно право

Връзка с други практики: Съдебни спорове, Административни процедури и регулация