Защита пред Комисия за защита на конкуренцията по повод нелоялни търговски практики в процедури по възлагане на обществени поръчки

Екипът ни е ангажиран с консултации на клиент по повод на обединени производства пред Комисия за защита на конкуренцията по насрещни твърдения на страните за нелоялни търговски практики в процедури по възлагане на обществени поръчки. Предмет на проверка е поведение на трима от конкурентите на клиента ни при участие в обществени поръчки и декларираната информация при изготвяне на документацията за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки. Представителството на клиента ни продължи през 2013 г. пред петчленен състав на Върховен административен съд.

Практика: Конкурентно право

Връзка с други практики: Съдебни спорове, Административни процедури и реглация