Защита пред Комисия за защита на конкуренцията по повод на отправен сигнал срещу конкурент на наш клиент за нелоялна конкуренция, сравнителна и заблуждаваща реклама

Адвокатската кантора осъществява консултации на един от основните вносители на известна марка козметичен продукт. Пред Комисия за защита на конкуренцията е отправен сигнал за нелоялна конкуренция, сравнителна и заблуждаваща реклама срещу конкурент на нашия клиент, който продава в магазините си козметичен продукт, който не е закупена от клиента ни - изключителен дистрибутор на този продукт. Конкурентът поставя на продукта, закупен от друг дистрибутор, името и адреса на нашия клиент на етикетите. В резултат на предоставената защита порочните практики бяха значително ограничени.

Практика: Административни процедури и обществени поръчки