Защита по повод производство за установяване на нарушения на регистрирани дизайни на Общността

Екипът ни е ангажиран с консултации и процесуална защита на клиент пред Софийски градски съд в инициирано срещу него съдебно производство по твърдения за нарушения на регистрирани дизайни на Общността от един от големите немски производители на пакетиращи машини. Назначената по наше искане съдебно-техническа експертиза установи, че не са налице сходства между произвежданите от клиента ни машини и дизайна, регистриран от ищеца. Производството касае директно приложение и тълкуване на Общностното право, като процесуалното представителството на клиента продължава и през 2014 г. по повод подадена от другата страна въззивна жалба.

Практика: Интелектуална и индустриална собственост

Връзка с други практики: Съдебни спорове и процесуално представителство