Защита на международна комбинирана марка

Дружеството представлява чуждестранен клиент, предлагаща стоки и услуги, при извънсъдебното разрешаване на спор относно нарушение на международна комбинирана марка.
Работата ни включи подробен анализ на възможните процесуални средства за гражданскоправна и административноправна защита на клиента съгласно Закона за марките и географските означения и Закона за защита на конкуренцията.

Практика: Интелектуална и индустриална собственост