Защита на клиент във връзка с иск за вреди по предварителен договор

Екипът ни защитава клиент, водещ производител на електроенергия от възобновяеми източници, по предявен срещу него иск за вреди, които ищецът – съконтрахент на клиента ни, твърди че е претърпял поради невъзлагане на проектирането на три ВЕЦ-а въпреки наличието на подобна клауза в предварителен договор между страните. Основните възражения срещу иска са, че макар такава клауза действително да съществува, условията за изпълнението й не са били изпълнени. Адвокатите ни посочиха, че като пропусната полза от неплатено възнаграждение би могла да се счита единствено нетната печалба след приспадане на разходите за извършването на работата, а не самата цена по договора за проектиране, която претендира ищеца. Първоинстанционният съд уважи доводите ни и отхвърли иска, а апелативната инстанция потвърди първоинстанционното решение.

Практика: Съдебни спорове и Процесуално представителство