Защита в производство пред Комисия за защита на конкуренцията по повод на подаден от клиента ни сигнал за нелоялна конкуренция, сравнителна и заблуждаваща реклама

Екипът ни консултира един от основните вносители на известна марка козметичен продукт. Пред Комисия за защита на конкуренцията е отправен сигнал за нелоялна конкуренция, сравнителна и заблуждаваща реклама срещу конкурент на нашия клиент, който продава в магазините си козметичен продукт, който не е закупена от клиента ни - изключителен дистрибутор на този продукт. Конкурентът поставя на етикетите на продукта, закупен от друг дистрибутор, името и адреса на нашия клиент. В резултат на предоставената защита порочните практики бяха значително ограничени.

Практика: Конкурентно право