Защита във връзка с нарушаване на авторско право върху дизайн

Екипът ни предоставя консултации на клиент, работещ в сферата на връзки с обществеността, по повод на възникнал спор между него и действаща политическа партия за използването на отличителен знак, правата върху който са придобити от клиента ни въз основа на договор за изработка. Анализът ни обхвана въпросите за защитата на авторско право, нарушено в резултат на извършена регистрация на запазена марка пред Патентно ведомство, както и исковия ред за защита при нарушаване на авторско право.

Практика: Интелектуална и индустриална собственост