Завършихме пълен правен анализ на инвестиционен проект за изграждане и експлоатация на МВЕЦ по поречието на река Искър с мощност от 2 500 kW.

Екипът ни завърши правен анализ на инвестиционен проект в напреднала фаза за изграждане и експлоатация на МВЕЦ с мощност от 2 500 kW. Бяха изследвани както извършените до момента процедури, така и възможностите за изменение на инвестиционното предложение, реализирането му от друг инвеститор, включително всички необходими дейности и административни процедури до въвеждането в експлоатация на обекта и законовите възможности за тяхната реализация.

Практика: Енергетика и околна среда