Завършихме правен анализ на проект за изграждане и експлоатация на фотоволтаична централа с инсталирана мощност от около 5 MW

Изследвани бяха проектната готовност и достигнатият етап от инвестиционния процес на проект за изграждане и експлоатация на фотоволтаична централа с инсталирана мощност от около 5 MW. Проучени бяха потенциалът за реализация на проекта, както и възможностите за структуриране на инвестиционно дружество в България, което да бъде натоварено с развиването на инвестицията. Поради загуба на последващ интерес не се достигна до сключване на предварителен договор за придобиване на проекта.

Практика: Енергетика и околна среда