Екип на дружеството подпомогна свой клиент при прилагане на правилата за вътрешнообщностно придобиване на машини и оборудване

Предоставихме консултации във връзка с прилагането на правилата за вътрешнообщностно придобиване на машини и оборудване.

Практика: Данъчно право