Екип на Адвокатското дружество консултира облагане с ДДС при посреднически услуги

Предоставихме правно становище относно облагането с ДДС на възнаграждение, получено от дружество от ЕС за извършени посреднически услуги. Услугите по посредничество бяха предоставени във връзка с покупка на акции от български дружества.

Практика: Данъчно право