Екипът ни консултира възможностите за ограничаване на производството на енергия от ВЕИ от страна на електроразпределителните предприятия

Консултираме наш клиент относно законосъобразността на мерки, наложени от електроенергийния системен оператор за ограничаване производството на електрическа енергия от енергийни обекти от ВЕИ с мотив - недостатъчна консумация на електрическа енергия. Анализирахме законосъобразността на въведени от електроразпределителните предприятия мерки за временно ограничаване на достъпа до мрежата на производители на енергия от ВЕИ, както и дистанционно преустановяване на достъпа до мрежата на такива обекти.

Практика: Енергетика и околна среда