Екипът ни изследва регламентацията в правото на ЕС за ефективното оползотворяване на водните ресурси

С оглед подготвено преюдициално запитване към Съда на Европейския съюз извършихме цялостен анализ на нормативната рамка, предвидена от правото на ЕС, свързана с ефективното оползотворяване на водните ресурси и с оценяване на инвестиционни проекти в областта като допустими и тяхното приложение и съответствие с българските нормативни и административни актове.

Практика: Околна среда и природни ресурси

Връзка с други практики: Енергетика и възобновяеми енергийни източници, Съдебни спорове