Граждани подадоха колективен иск срещу Национална агенция за приходите по повод изтичането на лични данни

83-ма граждани заведоха колективен иск срещу Национална агенция за приходите (НАП) във връзка с безпрецедентното изтичане на лични данни, което стана известно на 15-ти Юли тази година (за повече информация, вижте предишната ни новина по темата). Сред незаконно разпространената информация се съдържа голям обем от лични данни на български и чуждестранни физически и юридически лица, сред които имена, ЕГН-та, адреси, имейли, телефони, информация за трудови доходи, здравен статус, данъчно-осигурителна информация.
Искът е подаден от Сдружение „Международен правен център (ILAC - International Legal Advice Center) в Административен съд София-град, тъй като съгласно Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД), при нарушения на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) субектът на данни може да обжалва действия и актове на администратора и на обработващия лични данни пред съдилищата по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Производството обаче е прекратено с аргумент, че колективните искове не са родово подсъдни на административните съдилища и искът следва да бъде разгледан от Софийския градски съд. При така възникналия спор за подсъдност делото е изпратено на Върховния касационен съд. Очаква се да бъде сформиран състав, който да се произнесе на кои съдилища е подсъдно делото.
Съгласно GDPR всяко лице, което е претърпяло материални или нематериални вреди в резултат на нарушение на регламента, има право да получи обезщетение от администратора или обработващия лични данни. Така в колективния иск от съда се иска: 1. Дa ycтaнoви пpoтивoпpaвнo и винoвнo пoвeдeниe нa HAΠ в пepиoдa дo 16.07.2019г., oт ĸoeтo oпpeдeляeм ĸpъг лицa – вcичĸи cyбeĸти нa дaнни – гpaждaни нa Peпyблиĸa Бългapия, чиитo лични дaнни ce нaмиpaт в cтaнaлитe oбщoдocтъпни фaйлoвe – изтeĸли oт HAΠ, ca пpeтъpпяли нeимyщecтвeни вpeди, cъcтaвлявaщи пyбличнo oпoвecтявaнe нa личнитe им дaнни – тpи имeнa, EГH и дp.; 2. Дa ocъди HAΠ дa oбeзщeти вpeдитe, пpичинeни нa ĸoлeĸтивния интepec в paзмep нa 1000 лeвa зa вceĸи cyбeĸт, чиитo дaнни ca cтaнaли oбщoдocтъпни и пyблични, вcлeдcтвиe пpoбивa в cигypнocттa нa eлeĸтpoннaтa cиcтeмa нa HAΠ. При установяване пpoтивoпpaвнo и винoвнo пoвeдeниe нa HAΠ и уважаване на искането от съда, решението ще има действие за нарушителя и лицата, предявили иска, както и по отношение на лица, които претендират да са увредени от изтичането на лични данни от НАП и не са заявили, че желаят да осъществят защитата си самостоятелно в отделен процес. Но дори да са заявили такова желание, изключените лица могат да се ползват от решението, с което колективният иск е уважен.
Съгласно ЗЗЛД, субектите на данни не могат да сезират съда, когато има висящо производство пред КЗЛД за същото нарушение или решение на Комисията е обжалвано и не е влязло в сила. През август месец 2019 г. Комисия за защита на личните данни наложи глоба от 5.1 милиона лева на НАП, като от КЗЛД посочват, че санкцията е съобразена с вида, размера на нарушението, обема на достъпните лични данни и засегнатия брой правни субекти – български граждани. НАП очаквано обжалва законосъобразността на акта, с който е наложена глобата, както и нейния размер.