Регистрирахме търговско представителство на чуждестранна банкова институция в България

Бяхме ангажирани с регистриране на търговско представителство на чуждестранна банкова институция с дългогодишни практики в България. Плановете на банката включваха учредяване на търговското представителство, чрез което да се инициира процес по изграждане на мрежа в България и намиране на потенциални партньори и клиенти. Адвокатското дружество бе натоварено с осъществяване на цялостна процедура по регистрация на търговското представителство на банката в София. Услугите, които предложихме, включваха и изготвяне на вътрешните правила и документация на представителството и неговия персонал.

Практика: Банки и финанси