Консултирахме сключване на договор за факторинг на вземания

Консултирахме наш клиент относно сключване на договор за факторинг на вземания. Представлявахме клиента в преговорите с факторинг компанията, контрагентите и доставчиците за постигане на споразумение относно реда и условията на договорите и изготвихме необходимите документи в хода на процедурата.

Практика: Банки и финанси