Консултирахме сключването на мостови договор за заем в размер на 4 500 000 евро

Консултирахме наш клиент в процедура по сключване на мостови договор за заем с отпуснато финансиране в размер на 4 500 000 евро от българска банка и предоставяне на съответните обезпечения и гаранции. Мостовият кредит бе отпуснат по повод временна нужда от оборотни средства за развиване на инвестиционна дейност в България.

Практика: Банки и финанси