Консултираме набиране на финансиране от страна на инвеститори по проект в България за изграждане на овощни градини

Подпомагаме процес по одобрение на информационен меморандум за набиране на средства от инвеститори за проекта им в България за изграждане и експлоатация на овощни градини. Финансирането е предложено да бъде осигурено чрез придобиване на дял от инвестиционното дружество. Правните консултации се отнасяха до корпоративното състояние на българската фирма – изпълнител, на собствеността върху земеделските земи в България, както и валидността на споразумения за управление на селско стопанство и тяхното отношение към финансирането на проекта.

Практика: Банки и финанси

Връзка с други практики: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство