Адвокати от Кинкин и партньори бяха поканени да се присъединят като автори в групата от експерти на Getting the Deal Through

Адриана Начева, Съдружник и Сияна Велева, Асоцииран адвокат бяха поканени да се присъединят като автори в групата от експерти за четвъртото издание в област енергетика на Getting the Deal Through. Getting the Deal Through е водеща на пазара информационна услуга, която предоставя насоки в 60 основни области от юридическата практика. Изданието в област енергетика предлага на читателите преглед на правната рамка, бизнеса на производство, пренос, разпределение и доставка на електрическа енергия, предоставени от адвокати за съответните юрисдикции, в които практикуват. Застъпени са теми като: държавна политика, законодателна рамка и представяне на сектора, издаване на държавни и административни разрешения, присъединяване към мрежата, сделки, достъп до преносни услуги и електроразпределителната мрежа, тарифи и регулиране на цените на преноса, разпределение и продажби, разрешения, регулатори, контрол на сливанията и конкуренцията, специални изисквания за чуждестранните компании, задължения за обществени услуги и трансграничното снабдяване с електроенергия. Можете да прочетете публикувания материал на Адриана Начева и Сияна Велева в PDF формат.

Свалете изданието

„Предоставено с разрешението на Law Business Research Ltd. Тази статия е публикувана за първи път в Getting the Deal Through: Electricity Regulation 2015 (публикувана през октомври 2014 г., с редактори: Earle H O’Donnell и Daniel Hagan, White & Case LLP). За повече информация, моля посетете www.GettingtheDealThrough.com.“