Адвокати от Кинкин и партньори се присъединиха към групата от експерти на Getting the Deal Through

Владимир Кинкин, Съдружник и Ясен Христев, Старши асоцииран адвокат бяха поредните поканени от екипа на Кинкин и партньори като автори в групата от експерти за изданието на Getting the Deal Through в област преструктуриране и несъстоятелност. Getting the Deal Through е водеща на пазара информационна услуга, която предоставя насоки в 60 основни области от юридическата практика. Изданието за 2015 на Getting the Deal Through - Преструктуриране и несъстоятелност, очертава правната рамка, в която оперира съответния пазар, както и регулацията по ключови въпроси за длъжниците, кредиторите и другите заинтересовани страни. Темите, изложени в изданието са: приложимото законодателство, законодателните изключения по отношение на лицата, предоставяне на обезпечени заеми и кредити по време на процедура по несъстоятелност или преструктуриране, компетентни съдилища, доброволни ликвидации и реорганизации, задължителни случаи на ликвидация и преструктуриране, развиване на дейност по време на преструктуриране, спиране на производството по несъстоятелност и мораториум, случаи на прихващане и нетиране, предоставяне на кредити при стартирала процедура, ускорени, успешни и неуспешни преструктурирания, процедури при несъстоятелност, искове и жалби, недействителност на сделки, принудително изпълнение, отговорност на управителния орган и длъжностните лица и международните дела. Можете да прочетете публикувания материал на Владимир Кинкин и Ясен Христев в PDF формат.

Свалете изданието

„Предоставено с разрешението на Law Business Research Ltd. Тази статия е публикувана за първи път в Getting the Deal Through: Restructuring & Insolvency 2015, (публикувана през ноември 2014 г. с редактори: Bruce Leonard, Cassels Brock & Blackwell LLP) (публикувана през октомври 2014 г., с редактори: Earle H O’Donnell и Daniel Hagan, White & Case LLP). За повече информация, моля посетете www.GettingtheDealThrough.com.“